Poskytuji následující služby

01

Předškolní věk – podpora školní připravenosti pro čtení, psaní a počítání - více

02

Školní věk - podpora rozvoje matematických představ - více

03

Školní věk – podpora čtení a psaní - více

04

Studenti a dospělí – podpora početních představ a dovedností - více

05

Studenti a dospělí – podpora čtenářských dovedností - více

06

Pro školy – přednášky a supervizní setkání - více

O mně

PaedDr. Renata Wolfová

Celý svůj profesní život se zajímám o problematiku čtení, psaní a počítání a více než 30 let se věnuji dětem i studentům s těmito obtížemi. V průběhu let jsem se seznamovala s novinkami v oboru, účastnila se mnoha dalších kurzů, spolupracovala s různými organizacemi na vzdělávacích projektech. Své zkušenosti jsem jako lektorka předávala pedagogům a kolegům ve školách a v poradenství.

Mé aktivity vyústily ve vlastní přístup k diagnostice a řešení výukových obtíží mých malých i velkých klientů, kterým pomáhám, ať už se jedná o obtíže plynoucí ze specifických poruch učení (dyskalkulie, dyslexie, dysortografie, dysgrafie) nebo jejich rizika či obtíže plynoucí z nevhodně zvolených výukových postupů pro dítě ve škole.

Jsem autorkou vlastních metodických postupů, vytvářím individuální stimulační programy pro děti na podporu čtení, psaní a počítání a stále mě to těší a baví. Nenabízím doučování, ale hloubkové a komplexní řešení problémů ve spolupráci s Vámi. Podrobný profesní životopis najdete zde

Po metodické stránce jsem spoluautorka online aplikace Včelka na podporu čtení a porozumění čtenému, která je hojně využívána na školách i v domácím prostředí. Jsem také autorkou osvědčené metodiky na podporu rozvoje početních představ, kdy při pedagogické intervenci využívám systematický, strukturovaný a multisenzoriální přístup (metoda S-M-S).

Po mnoha letech působení na školách i v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 3 a 9 jsem se rozhodla odejít ze státního školství a začít intenzivně pomáhat těm žákům a jejich rodičům i studentům, kteří se opravdu chtějí v počítání, čtení a psaní posunout a své obtíže řešit komplexně.

Včelka

Ceník

Základní sazba

700

Základní hodinová sazba 50 - 60 minut

Vstupní vyšetření

max. 2100

Vstupní vyšetření a intervence při obtížích v matematice nebo se čtením a psaním (maximálně 3 hodiny)

Následná konzultace

700

Následná kontrolní konzultace 50 až 60 min

Telefonická konzultace 10 minut

0

Konzultace do deseti minut zdarma!

Telefonická konzultace 30 minut

350

Telefonická Konzultace do třiceti minut

Písemná zpráva

1000 - 1500

Písemně zpracovaná zpráva ze vstupního vyšetření, průběžná zpráva nebo závěrečná zpráva - dle rozsahu a náročnosti

Reference

Co říkají moji klienti

ZŠ Stross

Váš zápal, zkušenosti a vhledy nás inspirovaly. Vaše metoda - jasná, logická, pochopitelná a efektivní nám dala naději a nástroj. Vaše vlídné vedení a životní nadhled nás pohladily po duši.

Magda Fleková
Zástupkyně ředitele
ZŠ Stross / Letohradská
Letohradská

Na semináři jsem měla možnost zažít, že dr. Wolfová má velký vhled do problematiky týkající se obtíží s porozuměním základům v oblasti matematiky. Odnesla jsem si mnoho podnětů do každodenní praxe a užitečný nástroj, který mohu využívat s dětmi, jež potřebují větší oporu při výuce. Nenápadná poznámka o vhodnosti a nevhodnosti genetické metody pro děti s určitými obtížemi ve mně vzbudila mnoho dalších otázek, a tak jsme se již během semináře s kolegy dohodli, že bychom totéž rádi s dr. Wolfovou absolvovali v oblasti českého jazyka a výuky čtení.

Markéta Mazlová

Proč s dítětem metodu používat dle PaedDr. Wolfové? Díky této ucelené metodě moje dcera začala chápat čísla a jejich velikost. Přestala se v číslech zrácet a bravůrně začala ovládat sčítá/odčítání v oboru 0-100. Pomocí této metody se mé dceři začalo dařit chápat nejen pozici číslic v čísle, ale též pochopila i výhody násobení a jeho použití v praxi. Velmi vřele doporučuji.

Markéta Jiránková